تبلیغات
GAMESDOT وبلاگ اختصاصی بازی های رایانه ای - dashboard
 
   
 
 
 

logic-sunrise  از خودش پستی منتشر کرد که حاوی تصاویر جدید از دشبورد جدید مایکروسافت برای
کنسول جدید به نام kinect است.همچنین ما در ای 3 دشبورد های متفاوتی برای کینکت دیدیم.البته به
دلیل سکوت مایکرو سافت و logiv sunrise ممکناست این عکس ها تنها یک شایع باشد ولی به احتمال
قوی در پاییز ما شاهد یک دشبورد زیبا خواهیم بود.

آخرین عناوین مطالب